Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rend

2021.01.04

A kozmosz szó jelentése görögül: a harmonikusan elrendezett, törvényekkel leírható. Vagyis REND.

„…A legtöbb ember élete valamely pontján ráébred, hogy nem csupán születés, növekedés, siker, jó egészség, élvezet és győzelem létezik, hanem veszteség, kudarc, betegség, öregkor, hanyatlás, fájdalom és halál is.
Hagyományosan ezeket „jónak” és „rossznak”, rendnek és zűrzavarnak nevezzük. Az emberek életének az „értelme” általában olyan dolgokkal társul, amit ők „jónak” neveznek, ám a jót folyton az összeomlás, a lebomlás, a zűrzavar; illetve az értelmetlenség és a „rossz” fenyegeti, amikor a magyarázatok csődöt mondanak, és az élet már nem érthető.

Előbb-utóbb mindenkinek az életébe betör a káosz, akárhány biztosítást is kötött. Érkezhet az veszteség vagy baleset, betegség, mozgáskorlátozottság, megöregedés vagy halál formájában.

rend.jpg

Ám ha zűrzavar tör be valakinek az életébe, és emiatt összeomlik a mentálisan definiált „élet értelme”, az a magasabb szintű rendbe nyíló kapuvá válhat.

„Hiszen a világ bölcsessége balgaság Isten előtt” – írja a Biblia. Mi e világ bölcsessége? Gondolati tevékenység és az „értelem”, amit kizárólag a gondolat határoz meg.

A gondolat elszigetel egy helyzetet vagy eseményt, s azt jónak vagy rossznak nevezi, mintha annak külön léte lenne. Ha valaki túlságosan a gondolkodásra hagyatkozik, akkor a valósága darabokra töredezik. Ez a feldarabolódás illúzió, ám amíg abba zártan élsz, nagyon is valóságosnak tűnik.
Az univerzum azonban feloszthatatlan egész, amiben minden mindennel összefügg, amiben semmi sem elszigetelten létezik.

A bölcs ember „meglehetje” bármely történés megítélésének az elutasítását jelzi. Ahelyett, hogy véleményt mondana arról, ami van, elfogadja azt, és ily módon tudatosan a magasabb szintű rendre hangolódik. Tudja, az elme számára gyakran lehetetlen megérteni, hogy egy látszólag véletlenszerű eseménynek mi a helye és a célja az egész szövedékében.

Véletlen események valójában nem léteznek, ahogy egymástól elszigetelt, önmagukban és önmagukért létező események és dolgok sem.

A testedet alkotó atomok egykor csillagok belsejében izzottak, és még a legapróbb esemény okainak a száma is gyakorlatilag végtelen, s az egésszel fölfoghatatlan módokon kapcsolódik össze. Ha ki akarnád deríteni bármely esemény okát, akkor egészen a teremtés kezdetéig kellene visszamenned. A kozmosz nem kaotikus.

Maga a kozmosz szó, rendet jelent. Ám benne nem olyan rend uralkodik, amit az emberi elme valaha is megérthet, bár azt a rendet néha azért megpillanthatja….”
E. Tolle

Amikor arról beszélünk, hogy minden rendben van, akkor a legnagyobb igazságot mondjuk el, állítjuk.
Nem tud semmi sem, nem a REND-ben lenni.
Mint ahogy minden, mindennel összefügg, így EGY-s-ÉG-ben van.

Bármilyen történés, esemény kerül is az életedbe, valóságodba az mind, mind REND-ben van, még ha akkor, amikor ránézel, kaotikusnak is tűnik.
Nem tud, nem a REND-ben lenni.

Az, hogy ebből a REND-ből te mit látsz, érzékelsz, élsz meg, csak attól függ, hogy tudatosságod mit enged láttatni, érzékelni.

Kép: Internet