Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


János Evangéliuma 17:15-26

2022.05.27

János Evangéliuma 17:15-26

„…Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
És én érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
 Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek. …”

jezus.jpg

Jézus imájának részlete, ami olyan erőt képes adni, ami át tud segíteni minden nehézségen.
Ma beszélgettem valakivel, akinek autista a kisfia.
Ez nem jó és nem rossz, csak egy választás részéről, de érdemes figyelni arra, hogy mit akar megtanítani környezetének, illetve milyen tanulni valója van belőle?

Beszélgetőpartnerem kisfia a helyi óvodába jár. Itt van fejlesztő pedagógus és az itt töltött időszak alatt minden a legnagyobb rendben ment, míg nem tegnap a vezető óvónő közölte, hogy a továbbiakban nem óhajtanak foglalkozni a gyermekkel, magyarul kirúgta.

Nem is az döbbentette meg, hogy ezt megteheti valaki, hanem a módja. Ez idáig semmi panasz, semmi visszajelzés nem volt a szülők felé, hogy a gyermekkel probléma lenne, avagy ne tudná azt a kockaszintet hozni, ami elvárt az ilyen típusú nevelési intézményekben.
Egyik pillanatról a másikra persona non grata lett.
Nem kívánatos a jelenléte annak a kisfiúnak, aki igen magas érzelmi és értelmi intelligenciával rendelkezik, mert autista.

Jól van ez így?
Helyes kivenni (kitenni) egy megszokott közösségből?
Nem vagyok fejlesztő pedagógus, sem óvónő, de az elintézési mód elgondolkozgatott.

Az anya igen erős hittel, idézte a Bibliából, feljebb bemásolt Főpapi imát, ami megvilágította előttem, hogy bár lehet, hogy vannak erők, amik ellenünk szeretnének tenni, lehet, hogy az életünkben sok megpróbáltatás jön, lehet, hogy mindez kellemetlen és kényelmetlen, de, ha hitünk van, akkor mindez, mit sem számít.

Akkor megvan, azaz igaz út, amin haladni tudunk a Világosság felé.
És, ahogy Jézus mondta: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

Nem azt ígérte, hogy könnyű lesz, azt sem mondta sehol, hogy nem lesznek buktatók és próbák, de azt igen, hogy velünk van mindig és minden helyzetben, ha választjuk.

Szeretettel heart

Kép: printerest

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.