Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.02.02. (Kivételesen hosszú lesz)

2021.02.02

Ma hajnalban arra ébredtem fel, hogy 2022.02.02-a van.

„Jaj, de jó, csupa kettes a nap.” mondtam magamban.
El kellett teljen egy kis idő, mire feleszméltem annyira, hogy rájöttem 2021. van, tehát ma valóban sok a kettes, de azéért van ebben a napban 1-es is.

De mit is jelképez a 2-es szám a számmisztikában?
Lunaritás, beleérző képesség, ismeretlen erőink hatalma, rejtettség, titokzatosság

A tarotban: A Főpapnő tudattalan erőinket, gyengédségünket, beleérző-képességünket és a gyakran megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosságot jelöli. Ő a kulcs a logikusan gondolkodó elmével nem megközelíthető titokzatos igazsághoz. Tudja, hogy a kimondható igazság soha nem az örök igazság. Világos oldala a türelem, megértés, elnézés, jóság és megbocsátási készség kifejezője, segítőként, gyógyítóként vagy látnokként a tudattalan erőit veti be mások érdekében.

a Főpapnő a 2-es számot viseli, amely ellentétességet, relativitást, az ellentétpárok dualizmusát jelöli, ami az egyes számból, az egységből keletkezik. Szimbolizálja a pólusok egymásra gyakorolt hatását, mely a testet öltés folyamatát indítja el és az ember világában az individuális létezés, mint a körülötte lévő világtól elkülönült „én“ tapasztalatát képviseli. Ez az idő száma az időtlenséggel szemben, a teremtés a teremtővel szemben, a Hold tükrözött fénye szemben a Nap közvetlen fényével.

" az élet forrását ellenőrző hatalmas női erő, aki összegyűjti magában az éltető erőket és egybetartja azokat az eloldásig. Ezért ábrázolják a mindenség alapjául szolgáló pozitív és negatív erőket szimbolizáló két oszlop között ülve, feloldva és egyesítve az ellentétes energiákat. " a passzív összekötő kapocs a fizikai és spirituális szintek között, rajta keresztül realizálható a férfi szívében a teremtő, innen neve: „a lélekben rejlő" ragyogás“. Mivel a beavatás kimondatlan szavai csak az intuíció számára hallhatóak, ezért a Bolond első feladata a Papnő titkos nyelvének elsajátítása, hogy a későbbiek folyamán a bölcsesség könyvének sorait olvasni tudja. A könyv, vagy a tekercs, amit a térdén tart, annak a rejtett templomnak titkait tartalmazza, melynek ő az őrzője.

Pszichológiai szempontból ő a szimbóluma a tudatos és a nem tudatos tudatszférák oszlopait összekötő hídnak, az álmok és víziók inspirálójának, melyek a tudatosság határokon túli folytonosságának titkát leplezik le. A mögötte függő fátyol a psziché belső világainak bejáratát takarja és lehetővé teszi, hogy egyrészt a tudatosság behatoljon, másrészt, hogy a nem tudatos erők rajta keresztül manifesztálódjanak a külvilágban. A kreatív inspiráció és az intuitív felismerés az a két erő, melyek csak akkor tudnak áramlani, ha az út szabad.

Azok számára, akik felkészültek, úgy nyilvánul meg, mint a Fény Királynője, aki lágy holdsugaraival mutatja meg a rejtett ösvényt és szabadon árasztja támogatását illetve védelmét. Ebben az aspektusában ő az Isteni Inspiráció - Szófia, a bölcsesség gnosztikus istennője.
S tudjuk, hogy Szófia, eredetileg ISIS, azaz az Anyaistennő.

Jelenti az intuíciót, a bölcsességet, a belső élményeket.

A 2-es szám: A Holdat jelképezi, ellentétes az 1-es számmal, de pont ezért jó kombinációt alkot vele.

A 2-es számú ember - mindenki, aki bármely hónap 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én született - gyengéd, romantikus, nagy a képzelőtehetsége.

Terveit igyekezzen ugyanezen napok valamelyikén megvalósítani, hisz ezekkel a napokkal rezonál.

Legszerencsésebb napjai a vasárnap, a hétfő és a péntek.

Színei: zöld és fehér és ezek árnyalati, kerülje a feketét, és a vöröset.

Ma napi javaslatok:
Most kapcsolatban vagy intuitív erőiddel. Fejleszd tovább ezeket teljesen. Ügyelj a függetlenségedre!
Vannak-e olyan területek az életedben, ahol hagyod, hogy mások befolyásoljanak, ahelyett, hogy a saját intuíciódra bíznád magad?
Keresd a vizet, amilyen gyakran csak teheted. Meditálj víz mellett és tanulj ebből annyit, amennyit csak tudsz.
Tudd kimondani, átérezni: Bízom intuitív képességeimben.

fopapno.jpg

A mai napban szerepel az 1-es is, ami a tarotban a Mágus:
A Mágus eszességet, ügyességet, öntudatot és aktív életformát jelképez. Olyan periódust jelez, melyben nehéz problémákat is le tudunk küzdeni, fokozott tudatossággal és éber életbölcsességgel, sikerrel szállunk szembe a kihívásokkal. Ez a kártya ugyan tudatunk erejét ábrázolja, de ezáltal nem azt fejezi ki, hogy az érzelmek és más tudatalatti erők elhanyagolhatóak lennének. Ellenkezőleg: a Mágus által jelképezett rendkívüli befolyásoló erő és hatékonyság a tudatosság és tudatalatti közötti mély harmónián alapul. Csak az ebből keletkező benső biztonság képes hegyeket mozgatni. Az élethelyzetre vonatkozóan az első emberi tett a semmiből születik, tapasztalatok és tanulás nélkül: ez az első ösztönös alkotás. Célok és érdekek nélküli spontán teremtés, melyben az ember kipróbálja az erejét és megtapasztalja képességeit.

Briliáns képességek állnak rendelkezésedre, melyeket megoszthatnál más emberekkel. fontos feladat, hogy tevékenységed számára megtaláld vagy megteremtsd a megfelelő környezetet.
Miben vagy tehetséges?
Mely területeken találhatók tehetséged lehetőségei?
Milyen módszerekkel, milyen környezetben tudod ezt továbbadni, megosztani másokkal?

Javaslat: Vizualizáld tevékenységed ideális helyét és írd le ezt.

Kreatív erőim teljes kifejezése eltölt engem és boldoggá, elégedetté tesz.

Összességében pedig 2+0+2+1+0+2+0+2= 9 a Remete (tarot) napja van.
A Remete jelentése:

 

A Remete a visszahúzódás és a magunkba fordulás kártyája. Introvertált életszakaszt ábrázol, mely során elhatároljuk magunkat idegen befolyásoktól, hogy a buzgó tevékenységtől és az emberektől távol találjunk rá újra a nyugalmunkra, és mindenekelőtt önmagunkra. Így a Remete jelentős tapasztalatokra utal, melyekben felismerhetjük, kik vagyunk, mit akarunk, és miként érhetjük azt el. Két értékes szélsőséget egyesít magában a lap: az élmény mélységét és a felismerés magasrendűségét. Sokan alaptalanul félnek ettől a kártyától. Kizárólag akkor jelenik meg a magányosságtól és elhagyatottságtól való félelem, ha félreértik ezek jellemzőit. Aki önként követi a Remete hívását, az világossággal, erővel és azzal a boldog megtapasztalásával gazdagodik, hogy egyedül lehet önmagával.

Fogadd el magányodat! Ne törődj azokkal, akik nem értenek meg, akik szívesebben vennék, ha te is a tömeg része lennél. Ha találkozol egy bölcs vezetővel vagy tanítóval, csatlakozz hozzá.

Vannak lezáratlan helyzetek vagy kapcsolatok az életedben?
Készíts egy listát azokról a helyzetekről, amelyeket most meg szeretnél oldani, vagy valamilyen módon be szeretnél fejezni. Bárki indul is a belső világosság keresésére, nem szabad, hogy megoldatlan konfliktusok terheljék. A nyereségnek tartósnak kell lennie.

Remete megfogadta az Igazság - azaz saját lelkiismerete - szavát és válaszokat keres az őt kínzó kérdésekre. Tudja, hogy egy kötelezettség lett "rápakolva" és, hogy képtelen lesz mindaddig megpihenni, amíg beteljesíti kötelezettségeit - de az előtte álló út sötét, a helyes út megtalálásához csak saját intuíciójának segítségére számíthat. A külső világ semmilyen jóléte és tudománya sem segíthet most, így nekiindul az éjszakának, egyszerű köpenyébe burkolózva; a botja az egyetlen dolog, amire támaszkodhat. A botra tekeredő kígyó saját, még nem tudatos belső bölcsességének szimbóluma, mely a későbbiekben segítségére lesz az akadályok elhárításában.

Jung mondta: " Az elszigeteltség - titokzatos módon - rendszerint a pszichikai légkör egyfajta animációját eredményezi, helyettesítendő az elveszített emberi kapcsolatokat. Ez a tudatalatti aktivizálódását okozza, és ez produkál valami hasonlót, mint az illúziók és hallucinációk, melyek a magányos sivatagi vándorokat, a hajósokat és a szenteket kísértik, zaklatják... A környezet normális animációjának helyettesítéseként egy illuzórikus valóság jelenik meg, melyben kísérteties, szellemszerű árnyak suhannak az emberek helyén. "

Egy ilyen kaland megkísérlése komoly bátorságot igényel, hiszen belső énjének felszólítására figyelmezve kell, hogy - lemondva a konvencionális értékekről, kívül helyezve magát a társadalom nyújtotta pozíción és az ezzel járó kényelmes életen - egy magányos utat kövessen, melyet maga sem tud, merre megy. A Remete az akarat krízisét mutatja, mellyel mindenkinek találkoznia és azon felülkerekednie kell, aki a konvencionális határokon túlra akar jutni. Viszont a tudatosságról való tudomás az maga a belső fény első felvillanása, a keresésének célját jelentő misztikus középpont ragyogásának első megtapasztalása. Belső fényének ez az erőtlen, pislákoló fénye segíti útján a Remetét; ez a lámpása, melynek fényénél az ösvény egy rövid szakaszát, a lábánál fekvő akadályokat, szakadékokat észreveheti.

A Remete által képviselt élet szakaszt jól írta le a filozófus Schopenhauer: " Az élet egy kézimunka - csipkéhez hasonlítható, melynek "színét" az élet első felében fonákját, a második felében látja az ember. A fonákja nem olyan szép, mint a színe, de annál inkább tanulságos - ez mutatja ugyanis azt, hogy milyen módon vannak összedolgozva a szálak."

A Remete figurája ugyanakkor egy igen erős pszichikai kép is, mely néha álmokban, víziókban jelenik meg. ö személyesíti meg az öreg Bölcset, a tanítót, aki az értelem fonalára mutat rá, mely az élet nyilvánvaló káoszába van beleszőve. ö világítja be az eredendő sötétséget a magasabb tudatosság fényével, és ő űzi el az éjszaka árnyait. Pozitív aspektusa a bölcsesség, a belső fény, az útkeresés, negatív aspektusa a korlátoltság.

Alfred Douglas: A Tarot elemzésének felhasználásával
Kép: Tarot, Főpapnő