Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


XXI. A VILÁG

2011.06.30

Tarot lapot húztam ma, mint az elmúlt időszakban oly sokszor, ennek előkészítése képen sok olyan jelzést kaptam, ami rég foglalkoztat, érdekel a válasz.

 Azt gondolom, hogy mindnyájunkat foglalkoztatja, hogy merre tovább? Mit kell tennem, hogy előre, felfelé haladjak.

Régóta tarot-zom, Szepes Mária néni, volt tanárom, ebben a földi életemben.

Nos nézzük, mit is mondd nekem, mára, mostanában?

A kártya legfőbb tanítása, hogy földi létben minden állandó körforgásban, változásban van. Tapasztalataink tehát ezen az életállomáson összegződnek, és ezen a szinten tovább már nem fejlődhetünk. Ez azt jelenti, hogy hamarosan egy új út kezdődik el számunkra. Ez a lap a jutalom az összes eddigi fáradozásért.

A kártya üzenete: A legígéretesebb lap. Nagy sikerek várnak rád. Életedben a kitűzött célokat eléred, állj nyíltan és gondtalanul a mindennapok kihívásai elé. A megfelelő időben mindig a megfelelő helyen leszel. Megtaláltad a világodat! Beteljesülés.
A Világ kártyája az újra megtalált egységet, a mélységes harmónia élményét és egy fejlődési folyamat örömteli befejezését mutatja. Szavakkal megragadni e kártya szépségét azzal a veszéllyel járna, hogy érzelgős történethez írnánk happy end-et. A hős utazása során a boldog véget, az újra megtalált Paradicsomot jelképezi, ami a hétköznapi életre vetítve egyszerűen annyit jelent, hogy célhoz értünk. Ritkább esetben ez életünk valódi célja, általában azonban fontos közbenső állomás. Külső élményeink szintjén azt mutatja, hogy megtaláltuk helyünket a világban, azt a helyet, ahová igazán tartozunk. Lelki tapasztalataink területén arra utal a világ kártyája, hogy jelentős, sőt talán döntő lépést tettünk az önmagunkká válás, valódi hitelességünk, saját teljességünk felé. Az események vonatkozásában boldog időszakot jelez, melyben nyíltan és teljes elevenséggel élvezzük létünket.

Majd megkérdeztem, hogy ez a lap ( itt: erővonal) mit jelent a Földnek, az emberiségnek?

(…)

Felemelkedés az V. dimenzióba:

26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december 21.-én, napkeltekor, a nap felkel és metszéspontjában összekapcsolódik a Tejúttal. Ekkor egy Kozmikus Kereszt jön létre, a Szent Fa, az Élet Fája megtestesül és emlékeztetni fog mindenkit a világon a szellemi hagyományokra, és ekkor szívünk is összehangolódik, a galaxis szívével, és 2012-ben megnyitódik a fény csatornája, és kozmikus energiák árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit aki rajta él, magasabb frekvenciájú sugárzásával.
Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre gyorsabb lesz. A Földön élő emberek érdeke is hogy minél jobb állapotba érjenek el a 2012-es dátumhoz, annál kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy magasabb szintre fogunk megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk, átalakítanunk ezeket a rendkívül erős energiákat, mert úgy látjuk, hogy blokkolják ezt az utat, hogy ne érkezhessünk meg oda.
Az előrevezető út képe
A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol egy képet, mi várható azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli napfordulókon a világ nem ér véget. Sok ember, szenzációhajhászás céljából ír így a maja kalendáriumra hivatkozva, erről az időpontról. Akik erről az igazságot ismerik azok a törzs bölcsei, akiknek feladata ennek a hagyománynak a megtartása.
Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi világ szerkezete meg fog változni. Több emberséget fogunk birtokolni magunkban. Most a legfontosabb időszakát éljük a maja naptárnak és próféciáknak. A világ összes próféciái, minden hagyományból valók, össze fognak csengeni. Nincs már több idő játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége aktiválódik. Számtalan erős lélek inkarnálódott erre a korszakra, hatalmas erőt tartva magukban. De ez érvényes mind a fényes, mind a sötét oldalra.
Egységbehívás.
Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen Guatemalában, egy ceremónián vett részt, ahol az egyik tiszteletben álló maja vén szólt az emberekhez. A tiszteletben álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át. Egységbe hívja az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a világion, és támogassák a fény bejövetelét. A Hegyek Véne azt mondta, Eddig nagyon sok csoport járta a maga útja, de ideje összejönni ezeknek az embereknek, hogy a Fény Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.
Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség, itt szükségük van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most a sötét oldal nagyon erős és nagyon tisztán látszik, mit akarnak a képviselői. Az az elképzelése, hogy elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen megakadályozza a világosságot. Rengeteg szempont szerint tesznek azért, hogy ne tudjunk összekapcsolódni az Ötödik Világ spiráljával 2012-ben.
A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a legfontosabb teendő, a helyzet kulcsa, elismerni saját, vagy csoportjaik meggyőződését. Vélemények kulturális sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok nem futnak össze egyetlenegy gyújtópontba.
Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők szövetkezését a tagadással és a materializmussal. Azon vannak ők, hogy lehetetlenné tegyék azokat, akik a fénnyel dolgoznak, hogy a Föld elérkezhessen egy magasabb valóságába. Előszeretettel használják a régi, a Negyedik Világ materializmuson alapuló energiáit. Ők nem akarnak semmiféle változást. Görcsösen markolják a régit, és nagyon is tartanak a következő szintre lépéstől. A Negyedik világ sötét hanyatló energiáit nem lehet megsemmisíteni és legyőzni azt. Túl erős ahhoz, és egyértelműnek látszik, hogy ez nem jó stratégia. A sötét energiát csak átalakítani lehet, ha szembenézünk vele, és egyszerűségünkbe vagyunk nyitott szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és sötét energiák harmóniába hozása) ez a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap Ötödik Korszakába.
Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka ráirányítja figyelmünket az elemi valóságra. A múltban, számos korszakon keresztül a hagyományos négy elem: Föld, Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön, de a Nap Ötödik korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az éterrel. A szótárak úgy határozzák meg az étert, mint a Mennyek kifinomult eleme. Keresztülhatol minden távolságon, időn, és továbbítja az energia hullámokat egy magasabb frekvenciatartományba, a sejtbeszédtől az emberi aurába.
Mi is az hogy éterikus, az ami a földöntúli, ami összekapcsolja az eget a Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei eredetű és hiányzik belőle az anyagi szubsztancia, de van olyan valóságos, mint a fa, a kő, vagy a hús. Az éteri elem összefüggésében kerülhet sorra a polaritások energiafúziójára. Nem lesz többé se világos, se sötétség az emberekben, annál inkább egy felemelkedő energiakiegyenlítődés.
De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők akadályokat terveznek. Céljuk a Föld és élő környezetének kiegyensúlyozatlanságának fenntartása, hogy a 2012-es kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit. Szükséges tehát együtt dolgoznunk, békességben, egyensúlyban a másik oldallal. Meg kell tartani, vigyázni ma Földre, amely hajlékot és táplálékot nyújt nekünk. Létre kell hoznunk magunkba a szív és elme egységének fúzióját most, a másik oldallal szemben, megőrizve az élő tereket, és felkészülni a Pillanatok Történelmére.
Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a világtörténelemben. ,,Össze vagyunk zavarodva" Többet már nem játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új életet adunk, vagy elpusztul. Ideje van felébredni és cselekedni. MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van itt jelen most. Mindenkinek, aki most itt van, van egy fontos küldetése. Ez egy kemény de különleges időszak. Hatalmas fejlődésre van lehetőség, és készen kell lenni erre a történelmi pillanatra. Azért testesültetek meg ezekre az időkre, hogy kiegyensúlyozzátok a bolygót.
Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót, hogy más fajok is be tudjanak jönni a maja világba, és át tudják adni tudásukat és hagyományaikat. A maják régmúlt idők óta, elismerik is tisztelettel, vannak, más fajok és más lelki lények, rendszerek felé.
Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ sorsával. A legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség.

Szeretet, Tisztelet, Elfogadás, Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem valami összetett és bonyolult idea. A valódi tudás a szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden amire szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt mondják már nekünk a kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.