Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ankh Healing (AH)™

Az Ankh az Élet, a Fény és a Gyógyulás Kulcsa.

Az Aranybolygó szimbóluma

Szimbóluma a kozmikus alapelvek megismerésének, a misztikus erőknek, a mentális hatásgyakorlásnak, a tudatáthangolásnak, az erősűrítésnek, a gyógyító hajlamok, öngyógyító erők felélesztésének, a szabadságnak, a mennyei felszabadultságnak, a személyes integritás megőrzésének és a szellemi tökéletesedésnek.

Az emberi szervezetben 8 fajta mirigy található.

mirigyek.jpg

Továbbá a szervezetben van idegrendszer, van vér- és nyirokkeringés, vannak hormontermelő mirigyek (…stb), és ezek egymással összefüggésben, együtt működnek. Serkentik és gátolják egymás tevékenységét, aszerint, hogy milyen információkat kapnak. Mindezekben a rendszerekben és működési elvükben nem nehéz megtalálni az energiát és az energetikai információt.

Minden mirigyhez egy csakrapár (vagy magyarul: csokor) = energia „betöltő nyílás” kapcsolódik. Optimális esetben ezek egy örvénylő, nyitott módban működnek, folyamatosan „szállítva” az energiát a testnek.

aura-mezo.jpg

 

Mirigyekhez tartózó csakrák:

Agyalapi mirigy

Koronacsakra

Tobozmirigy

Harmadik szemcsakra

Pajzsmirigy

Torokcsakra

Mellékpajzsmirigy

Csecsemőmirigy

Szívcsakra

Mellékvese

Napfonatcsakra

Hasnyálmirigy

Szakráliscsakra

Petefészek / here

gyökércsakra

 

 

 

Amennyiben saját energetikai információs rendszerünk ráhangolódik egy másik ember érzelmi testének hullámhosszára, úgy közel kerülünk egymáshoz.
Ez az információ felvétel döntő mértékben a csakrákon át történik.
Információt átadáskor a másik szervezet energetikai rendszerének működése helyreáll, a korábbi tünetek elmúlnak, és rövid időn belül nem is térnek vissza. Ha csupán energiát kap a szervezet, ugyancsak visszanyerheti a harmonikus bioenergetikai viszonyokat, ám az energiaáramlás zavartalansága a meridiánokban csupán átmeneti állapot, és tartóssága mindig a kapott energia mennyiségével és minőségével arányos.

Energetikai információt szavakkal, verbális szuggesztióval is elérhetünk.

A szavak, mint információhordozók a mentális, pszichikai energetikai információk csoportjába tartoznak. Ilyenkor a hatás mindig kétirányú.
Az egyik esetben a kimondott, vagy csak a tudatban megszületett szó, illetve gondolat speciális elektromágneses impulzusokat kelt. Ezeknek az impulzusoknak az iránya tudatosan irányított, meghatározott.
Ha önszuggesztióról van szó és a szavakat hangosan ejtjük ki, akkor a koronacsakra energetikai információ a torokcsakrában indukál energetikai információt is.
Ez utóbbi aztán az érzelmi testen – az aura második rétegén – keresztül a szívcsakrába jut, és így alkalmassá válik a fizikai testhez tartozó erőközpontok vezérlésére.
Az eredeti verbális pszichikai energetikai információ a szívcsakra után lefelé haladva a gyomor-, a bél-, a nemi csakrákban már, mint valódi verbális, fizikai-mechanikai energetikai információ katalizálja az energetikai folyamatokat.

Más a helyzet, ha mástól jövő szuggesztióról van szó. A hangosan kimondott szavak keltette megváltozott elektromágneses hullámok részben a koronacsakrán, a nagy agykérgen keresztül a tudatba kerülnek, részben közvetlenül, mint verbális pszichikai energetikai információ az érzelmi testen keresztül lépnek kapcsolatba mindazokkal a csakrákkal, melyekkel rezonanciaazonosságot tudnak kialakítani.

Ha arra gondolunk, hogy a kozmikus energia többkomponensű összetett életerő-sugárzás, akkor elfogadhatjuk azt a gondolatot is, hogy ennek leghatékonyabb eleme a szeretet. Amennyiben fogékonyak és képesek vagyunk szívcsakránkat erre a hullámhosszra állítani, akkor nemcsak mi magunk töltődünk fel a szeretet hullámrezgéseivel, hanem azt kisugározzuk magunk köré, auránk szinte felizzik, és ezt mindenki megérzi.

A szeretet fogalma alatt értjük a pozitív, önzetlen hozzáállást környezetünkhöz, embertársainkhoz. Szeretetünk önmagunkat is megváltoztatja. Nyugalmat, biztonságot, gondoskodást, önzetlenséget, kifelé figyelést ébreszt bennünk.
Energiák szabadulnak föl, amelyek harmonizálják energiarendszerünket. A szeretet energiai információ. Ha szeretetünk más élőlényekre irányul, és ezt fizikai és pszichikai szinten egyaránt éreztetjük, akkor a szeretet hullámhosszára hangolt lényben – ha képes érzékelni, felfogni a rezgéseket – a szeretet először, mint energetikai információ aktivizálódik, és a megfelelő pszichikai erőközpontokban saját belső energetikai információ formájában manifesztálódik. Innen sugárzik ki a pszichikai és fizikai csakrák, szervek felé.

Az Ankh Mirigy Kezelés (AMK)™ annak a folyamatnak a kezdete, mely visszavezet az elvesztett középponthoz. Harmonizáló hatásával testi és lelki gyógyító hatást fejt ki. Az adott kezelés során keletkező erőtér minőségétől függően olyan szervi és érzékszervi szintű tapasztalatokat, élményeket kaphatnak a résztvevők, melyeket még sohasem éltek át. Közvetlen átadás útján különleges átéléshez jutnak a legtisztább isteni erényekről, a bölcsességről, szeretetről, együttérzésről, örömről, lelki egyensúlyról. A megtisztulás által gyógyító képességeket is nyerhetnek.

Az emberek nem egy rajtuk kívül álló képmással, hanem a saját belső isteni lélekszikrájukkal, lélekmagjukkal, szeretetforrásukkal vesztették el az összeköttetést. Ezért kívülről kerestek – de nem találtak, vagy csak ideiglenesen, rövidtávon – megoldást testi és lelki hiányaik kezelésére.
Hogyan lehet visszaszerezni az elvesztett kapcsolatot a saját belső isteni résszel? Úgy, hogy egy kezelő, aki rendelkezik ezzel a kapcsolattal, tudatból tudatba vagy szívből szívbe való átadással személyesen megmutatja! Ezáltal a tanítvány is élővé válik.

Az élő jelzőnek két jelentése is van: egyrészt nem elég iratokból megkapni a tudást, hanem feltétlenül szükséges a ténylegesen élő személy általi átadás, másrészt az élő állapot a tiszta földi, vagyis mennyországi tudatállapot meglétét jelenti. Ezután a tanítványon múlik, hogy megvalósított mesterré váljon ő is, ami a közvetlen szellemi összeköttetés meglétét mutatja a saját lélekmagjával, vagy a buddhizmus nyelvezetében tudata tiszta fényével.

Jelentkezni a kezelésre és a tanfolyama az egyutt.megoldas@gmail.com címen tudsz.